Dr n. med. Justyna Holka-Pokorska

Czy w terapii wspomaganej psychodelikami zachodzi zjawisko ‘przeniesienia’ i ‘przeciwprzeniesienia’?

W pierwszych latach rozwoju koncepcji psychoanalitycznej Zygmunt Freud wykorzystywał techniki wyzwalania odmiennych stanów świadomości w opraciu o hipnozę, której nauczył się od kolegów ze Szpitala Salpetriere w Paryżu. Jednak na dalszych etapach swojej pracy w celu uzyskiwania dostępu do nieświadomości swoich pacjentów zastąpił je metodą terapii „mówionej” z wykorzystaniem wolnych skojarzeń, analizy marzeń sennych oraz analizy przeniesienia i przeciwprzeniesienia.

We współczesnych „mówionych” krótkoterminowych podejściach terapeutycznych niewiele miejsca poświęca się zagadnieniu uczuć przeniesieniowych wobec figury terapeuty. Jeszcze mniej uwagi poświęcono temu zjawisku we współczesnych protokołach terapii wspomaganej psychodelikami (ang. psychedelic-assisted psychotherapy, PAP).

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku rozwijano metodę tzw. terapii psycholitycznej polegającej na aplikacji niewielkich dawek psylocybiny i LSD jako ‘akceleratora’ umożliwiającego dostęp i przepracowanie traumatycznych doświadczeń wobec pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, a nawet psychozami.

Podczas kilku kolejnych dekad ‘zamrożenia’ badań nad zastosowaniem psychodelików w procesie psychoterapii rozwinęło się wiele technik terapii ‘mówionych’ oraz terapii doświadczeniowych. Jednak obecny stan badań nad technikami psychoterapii wspomaganej psychodelikami nie pozwala na jednoznaczne określenie najlepszej możliwej metody interwencji terapeutycznych towarzyszących aplikacji poszczególnych substancji o potencjale psychodelicznym.

Współczesne ośrodki kliniczne stosujące metody PAP wypracowują własne metody interwencji towarzyszących aplikacji psychodelików. Natomiast podmioty opracowujące nowe molekuły o potencjale psychodelicznym rozwijają własne krótkoterminowe doświadczeniowe metodologie aplikacji tych substancji, w których unika się interpretacji i nadawania znaczeń indywidualnym doświadczeniom psychodelicznym.

Podczas niniejszego wystąpienia zastanie omówione miejsce przeniesienia i przeciwprzeniesienia pośród wspólczesnych technik terapeutycznych protokołów PAP w kontekście historii rozwoju podejścia psychoanalitycznego wykorzystującego odmienne stany świadomości indukowane farmakologicznie I pozafarmakologicznie.

Dr n. med. FECSM Justyna Holka-Pokorska – psychiatra, seksuolog, psychoterapeutka.

W latach 2019-2022 pełniła funkcję Przewodniczącej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od kilku lat członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.

Certyfikowana terapeutka psychoterapii wspomaganej 5- MeO-DMT. Współpracuje z firmą Beckley PsyTech jako główna badaczka warszawskiego ośrodka badania klinicznego 5-MeO-DMT w terapii depresji lekoopornej.

Doświadczenie w zakresie terapii wspomaganej psychodelikami (LSD i psylocybiną) zdobywała w Departamencie Uzaleźnień Szpitala Uniwersyteckiego w Genewie (HUG).

Ukończyła szkolenie dotyczące psychoterapii psychoanalitycznej w Warszawskim Instytucie Psychoterapii i Psychoanalizy (IPP) oraz odbyła własną psychoanalizę szkoleniową.