Dr n. med. Hanna Badzio-Jagiełło

Depresja, psychodeliki, badania kliniczne

Zrozumienie depresji wciąż stanowi wyzwanie dla współczesnej psychiatrii i psychologii, ze względu na wielowymiarowość objawów i złożoność mechanizmów wywołujących tę chorobę. Badania prowadzące do jej lepszego zrozumienia i poszukiwanie skutecznych metod leczenia trwają od wielu dekad. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie potencjałem terapeutycznym substancji psychodelicznych w leczeniu szerokiego spektrum zaburzeń psychicznych, w tym depresji. Wstępne wyniki są obiecujące, ale stosowanie psychodelików w terapii depresji budzi wiele pytań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa, jak również potencjalnego wpływu na jednostki i struktury społeczne. Zapraszam do głębszej refleksji nad rolą, jaką psychodeliki mogą odegrać w przyszłości psychiatrii oraz nad kierunkami dalszych badań w tej fascynującej dziedzinie.

dr Hanna Badzio-Jagiełło – lekarz, specjalistka psychiatrii, z ponad 30-letnim stażem zawodowym. Współzałożycielka, w 2011 roku, Centrum Badań Klinicznych PI-House, gdzie pełni rolę prezesa i Dyrektora ds. jakości. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych, na swoim koncie ma ponad 50 projektów badawczo-naukowych. Zorganizowała 10-osobowy zespół badaczy psychiatrów. Szkoli kolejne pokolenia badaczy.