Bartosz Kleszcz

Jak istnieć bardziej: Doświadczenie self, podróże psychodeliczne i behawioryzm

Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) jest czołowym nurtem związanym z psychoterapią wspomaganą psychodelikami. Spójność ACT z doświadczeniem psychodelicznym – a szerzej także duchowym – jest oczywista. Twórca ACT w czasie Summer of Love właśnie wstępował w dorosłość w Los Angeles, a pierwsza ACTowa publikacja „Making sense of spirituality” (1984) analizuje na gruncie behawioryzmu duchowe doświadczenie jako takie oraz jego zastosowania dla psychoterapii. Stąd podczas przechodzenia przez podróż psychodeliczną i jej integrowania będziemy przeżywać rzeczy łatwe do podjęcia przez terapeutów ACT.

 

Centralnym procesem ACT jest budowa inkluzywnego self – odrębnego od własnych przeżyć, a zarazem w bezpiecznym kontakcie z nimi. Wskutek traum, predyspozycji biologicznych oraz niepomocnych przekazów kulturowych możliwość przeżywania swego self obniża się i staje się zależna od okoliczności. Deficyty w self wiążą się z licznymi problemami psychicznymi, interpersonalnymi oraz zaburzeniami funkcjonowania w obliczu problemów medycznych, a odwrotny proces umożliwia bezpieczeństwo i elastyczność w teoretycznie każdej sytuacji wewnętrznej.

 

W ramach wykładu opiszę, skąd bierze się i nie bierze się self u ludzi, przedstawię przykłady doświadczeń psychodelicznych konstruujących kontekst budujący self i umożliwiających jego bezpośrednie przeżycie, zaprezentuję punkty, na które warto zwracać uwagę podczas integracji psychodelicznej, oraz zagrożenia związane z przeżyciem self bez odpowiedniego procesu terapeutycznego.

Bartosz Kleszcz – psycholog, psychoterapeuta, superwizor, naukowiec. W ACT od początku tego nurtu w Polsce. Współzałożyciel szkoły psychoterapii Behawioralnie oraz portalu Uczę się ACT. Prowadził szkolenia z ACT w Europie, Azji i Afryce. Konsultant Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, organizator retreatu psychodelicznego w Holandii. Doświadczeniu psychodelicznemu zawdzięcza własne zdrowie oraz zainteresowanie subiektywnością, autonomią i doświadczeniem self w ramach psychoterapii. Lubi weganizm, metal i anime.