Warsztat pt. "MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA ZWIĄZANE
Z ROZSZERZENIEM BADAŃ KLINICZNYCH
NAD PSYCHODELIKAMI
W POLSCE"

W ramach konferencji “Nauka Psychodeliczna” odbędzie się zamknięty warsztat przeznaczony dla ośrodków badań klinicznych zainteresowanych terapeutycznym potencjałem psychodelików. Jest on organizowany we współpracy z Worldwide Clinical Trials i centrum badań klinicznych PI-House i obejmie następujące prelekcje:


●  “Ewoluujący krajobraz badań klinicznych w Worldwide i możliwość włączenia nowych ośrodków”

(Dr Bartosz Janikowski z Worldwide Clinical Trials)


●  “Organizacyjne i jakościowe aspekty przygotowań ośrodka do prowadzenia badań nad psychodelikami”

(Khrystyna Grygoryshyn z centrum badań klinicznych PI-House)


●  “Nowe wyzwania kliniczne na pograniczu medycyny psychodelicznej i klasycznej psychiatrii”

(Dr Justyna Holka-Pokorska z Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz z Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego)

PROWADZĄCY

Dr Bartosz Janikowski

Starszy wiceprezes ds. nauk medycznych w Worldwide Clinical Trials, certyfikowany psychiatra i psychoterapeuta z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem klinicznym. Od 25 lat zajmuje się działalnością badawczo-rozwojową w wielu różnych wskazaniach w dziedzinie psychiatrii, neurologii, bólu i rzadkich chorób ośrodkowego układu nerwowego. Dr Janikowski zapewnia ekspercki wgląd w projektowanie, wdrażanie i analizę badań neuronaukowych, a także zapewnia przywództwo i mentoring personelowi medycznemu Worldwide Clinical Trials z różnych krajów. Pełniąc funkcję doradcy medycznego w licznych badaniach klinicznych z udziałem osób z różnych grup wiekowych, bardzo docenia wkład ze strony pacjentów i ośrodków badawczych. 

Khrystyna Grygoryshyn

Od dziesięciu lat związana zawodowo z branżą badań klinicznych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Badań Klinicznych oraz członka zarządu w Centrum Badań Klinicznych PI-House w Gdańsku, prywatnym ośrodku badawczym specjalizującym się w badaniach klinicznych z zakresu psychiatrii. Wraz z zespołem przygotowywała ośrodek do uruchomienia pierwszego komercyjnego badania klinicznego z użyciem substancji psychodelicznej. Aktualnie koncentruje się na pozyskiwaniu większej liczby badań nad psychodelikami do Polski.

Dr n. med. FECSM Justyna Holka-Pokorska

Psychiatra, seksuolog, psychoterapeutka. W latach 2019-2022 pełniła funkcję Przewodniczącej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.Od kilku lat członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Certyfikowana terapeutka psychoterapii wspomaganej 5- MeO-DMT. Współpracuje z firmą Beckley PsyTech jako główna badaczka warszawskiego ośrodka badania klinicznego 5-MeO-DMT w terapii depresji lekoopornej. Doświadczenie w zakresie terapii wspomaganej psychodelikami (LSD i psylocybiną) zdobywała w Departamencie Uzaleźnień Szpitala Uniwersyteckiego w Genewie (HUG). Ukończyła szkolenie dotyczące psychoterapii psychoanalitycznej w Warszawskim Instytucie Psychoterapii i Psychoanalizy (IPP) oraz odbyła własną psychoanalizę szkoleniową.