Dr hab. Michał Bola

Czy zażywania psychodelików jest powiązane z emocjonalnością i samoświadomością? Badania kwestionariuszowe i neuroobrazowe

Prowadzone w ostatnich latach badania naukowe wskazują, że substancje psychodeliczne podawane ochotnikom w kontrolowanych warunkach eksperymentalnych zwiększały ich dobrostan psychiczny oraz redukowały objawy zaburzeń depresyjnych i lękowych. Czy zażywanie substancji psychodelicznych w warunkach naturalistycznych – w domu, na imprezie, na łonie natury – jest także powiązane z pozytywnymi efektami psychologicznymi? Odpowiedź na to pytanie była celem projektu przeprowadzonego przez zespół badaczy z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Uniwersytetu SWPS i Laboratorium Badań Świadomości (C-LAB) Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowanego dzięki grantom Narodowego Centrum Nauki.

Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie badania w formie anonimowej ankiety internetowej. Ankieta zawierająca szczegółowe pytania o zażywanie substancji psychoaktywnych oraz kwestionariusze psychologiczne została wypełniona przez ponad 3 500 osób. Analiza zebranych danych wykazała, że osoby zażywające psychodeliki charakteryzują się bardziej pozytywną reaktywności emocjonalną, niższą tendencją do negatywnego myślenia o sobie (ruminacji), a wyższą do autorefleksji. W drugim etapie projektu przeprowadzono badania laboratoryjne z wykorzystaniem metod neuroobrazowania. Uzyskane dane są obecnie analizowane w celu porównania aktywności neuronalnej obserwowanej podczas percepcji bodźców emocjonalnych pomiędzy użytkownikami psychodelików i osobami z grupy kontrolnej. 

 

Dr hab. Michał Bola – Adiunkt w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Nenckiego PAN. Ukończył psychologię na Uniwersytecie SWPS (2011), doktorat obronił na Uniwersytecie w Magdeburgu (2015), a habilitację uzyskał w Instytucie Nenckiego (2021). Laureat stypendium FNP Start i Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. Prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące zjawiska świadomości. Jeden z kierowanych przez niego projektów dotyczy psychologicznych i neuronalnych efektów zażywania psychodelików.