Dr hab. Paweł Frelik, prof. ucz. 

NeoPSYCHOliberalDELISM--Psychodeliki neoliberalnego kapitalizmu

Chociaż substancje psychoaktywne w ogóle, a psychodeliki w szczególe, wymieniane są często w kontekstach subwersywnych i kontrkulturowych, ostatnich kilka lat nie pozostawia wątpliwości, że znalazły się one w centrum zainteresowania globalnego systemu komodyfikacji. Świadczą o tym zarówno przyjmowane powoli, ale nieubłaganie inicjatywy dekryminalizujące psychodeliki (np. w niektórych stanach w USA), ale również coraz śmielsze przymiarki przemysłu farmaceutycznego do patentowania terapii przy ich użyciu. Równolegle do tych zmian w sferze polityczno-ekonomicznej, uwagę zwraca dyskursywna obecność takich terminów jak “psychedelic capitalism” czy “LSD capitalism” oraz zaangażowanie w dyskusje o nich tuzów neoliberalnego kapitalizmu (np. Elon Musk, Peter Thiel, Tim Ferriss). W swoim wystąpieniu chciałbym zająć się więc intymnymi związkami tego ostatniego systemu i psychodelików, ale jednocześnie wyjść poza nakreślony wyżej krąg przemian i procesów, skupiając się na dużo starszych i bardziej immanentnych płaszczyznach relacji między zachodnimi imaginariami psychodelicznymi a kapitalizmem. Najważniejsze z nich to euro-amerykańskie koncepcje indywidualnego rozwoju i transcendencji, współudział wyobraźni psychodelicznej w intelektualnej armaturze zachodniego kolonializmu i imperializmu oraz symboliczna obecność w psychodelicznych dyskusjach tropów natury w formie pogłębiającej kryzys wyobraźni w obliczu katastrofy klimatycznej.

Dr hab. Paweł Frelik, prof. ucz. – profesor uczelni w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, gdzie prowadzi również Pracownię Tekstów i Mediów Spekulatywnych. Naukowo zajmuje się kulturami spekulatywnymi i współczesnymi mediami audiowizualnymi oraz ich politycznością. Prezes International Association for the Fantastic in the Arts (USA). W 2017 był pierwszym nie-anglojęzycznym laureatem Thomas D. Clareson Award za działalność na rzecz badań nad science fiction.