Dr Urszula Kozłowska

Perspektywy zastosowania psychodelików w leczeniu chorób i urazów układu nerwowego

Psychodeliki stanowią obiecujące narzędzie w terapii zaburzeń psychiatrycznych. Badania współczesne przy użyciu najnowszych technik wykazały, że u podstaw terapeutycznego mechanizmu psychodelików, mogą leżeć ich właściwości psychoplastogenne oraz przeciwzapalne. Cechy te sprawiają, że w ostatnich latach, badania nad medycznym zastosowaniem psychodelików są poszerzane o modele chorób neurodegeneracyjnych i urazów mózgu (np. udar, urazowe uszkodzenie mózgu). Rozpoczęły się również pierwsze związane z tym próby kliniczne. Nieocenioną rolę w procesach regeneracji i degeneracji tkanki nerwowej odgrywa mikroglej – wyspecjalizowane komórki wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, regulujące m.in. procesy naprawcze oraz zapalne w obrębie mózgu. Podczas wykładu omówione zostaną najważniejsze badania podstawowe z zakresu immunomodulujących właściwości psychodelików serotoninergicznych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji na poziomie komórek mikrogleju i perspektywy potencjalnego zastosowania w terapii chorób i urazów układu nerwowego.

Dr Urszula Joanna Kozłowska jest adiunktem w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu oraz członkiem MIND Foundation. Szczególnie interesuje się biologią komórek macierzystych oraz mikrogleju, w kontekście degeneracji i regeneracji tkanki nerwowej. Od października 2021 jest kierownikiem projektu NCN SONATINA 5 (badania podstawowe), którego celem jest oszacowanie m.in. czy psylocybina, może być pomocna w leczeniu urazów tkanki nerwowej, powstałych wskutek chorób neurodegeneracyjnych.