Dr hab. Adam Hamed

Wpływ substancji psychodelicznych na stany emocjonalne w reakcjach afektywnych, mierzonych ultradźwiękową wokalizacją zwierząt

Wykład przybliży wyniki badań wpływu substancji psychodelicznych na stany emocjonalne w reakcjach afektywnych. Stany afektywne są mierzone w neuronaukach m.in. ultradźwiękową wokalizacją (USV), która jest emitowana przez gryzonie i nie jest słyszalna dla człowieka.

USV należą do najstarszych ewolucyjnie form komunikacji zwierzęcej i są ważne dla koordynowania zachowań społecznych u szczurów. Przeprowadzona przez nas analiza behawioralna i neurochemiczna wykazała, że spotkanie społeczne było czynnikiem wyzwalającym neurotransmisję glutamatergiczną w polu brzusznym nakrywki, hipokampie oraz ciele migdałowatym; neurotransmisję serotoninergiczną w ciele półleżącym, prążkowiu, i ciele migdałowatym; neurotransmisję dopaminergiczną w prążkowiu i hipokampie; neurotransmisję GABAergiczną w hipokampie i polu brzusznym nakrywki.  Reakcje te korelowały z poziomem emitowanych dźwięków w stanie afektywnym, indukowanym spotkaniem poprzedzonym deprywacją społeczną. Indukowana wokalizacja ultradźwiękowa zwierząt jest znakomitym narzędziem dawko-zależnego badania wpływu substancji psychoaktywnych. Podczas wykładu pokażemy dawko-zależne efekty wpływu LSD na apetytywne stany afektywne oraz przybliżymy kierunki badań psychodelików prowadzonych w neuronaukach.

Dr hab. Adam Hamed jest neuropsychofarmakologiem, farmaceutą i neuronaukowcem, obecnie pracownikiem naukowym w Pracowni Pamięci Przestrzennej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN. Jego główne badania dotyczą różnic indywidualnych w aktywacji układu nagrody, kontrolowanej przez emisję wokalizacji ultradźwiękowej oraz biologicznych i neurochemicznych podstaw tego zjawiska. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na tworzeniu neurochemicznych map aktywacji układu nagrody.