dr Mateusz Marczewski

Ayahuaska. Ujęcie pragmatyczne

Źródłem wiedzy o roślinach i ich działaniu dla mieszkańców Amazonii była od zawsze obserwacja. Obserwowano własne ciało poddane działaniu konkretnych roślin, ale także badano zachowanie roślin w ich środowisku. W przypadku Ayahuaski (Banisteriopsis caapi) pierwszy aspekt (indywidualny) przyniósł określenia „liany duszy” lub „liany śmierci”. Drugi aspekt (środowiskowy) – a więc obserwacja Ayahuaski jako gatunku botanicznego osadzonego w konkretnych realiach środowiskowych – pozwala dostrzec uniwersalne cechy działania przedmiotowej rośliny.

W moim wystąpieniu podjęta zostanie próba spojrzenia na Ayahuaskę jako na gatunek botaniczny uwikłany w społeczny i kulturowy wymiar Amazonii. Przedmiotowe wystąpienie stanowi pokłosie po pobycie w Amazonii peruwiańskiej.

dr Mateusz Marczewski (1976), antropolog kultury, autor książek Niewidzialni (Czarne 2012), Koliste jeziora Białorusi (Czarne 2017). W roku tym roku ukaże się jego książka Pasażerowie. Ayahuasca i duchy Amazonii. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autor metody nauczania i opartego na niej kursu pisania kreatywnego „Pisanie jako proces” organizowanego wraz z Instytutem Badań Literackich PAN w Warszawie. Eseje i reportaże publikował w „Polityce”, „Dwutygodniku”, „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej” i „Kontekstach”. Mieszka w Warszawie.