Lek. Cyrus Tahery

Badania kliniczne nad 5-MeO-DMT

Leczenie depresji to wyzwanie wymagające indywidualnego podejścia do każdego pacjenta. Mimo dostępności różnorodnych terapii, około 30% osób z dużym zaburzeniem depresyjnym (MDD – Major Depressive Disorder) nie reaguje na standardowe metody leczenia, co klasyfikuje ich stan jako depresję oporną na leczenie (TRD – Treatment-Resistant Depression). W obliczu tej problematyki, naukowcy poszukują nowych, skuteczniejszych metod terapii, zwracając uwagę na potencjał substancji psychodelicznych, w tym 5-MeO-DMT.
Wstępne badania kliniczne nad 5-MeO-DMT oceniły bezpieczeństwo, farmakokinetykę i efekty psychodeliczne jednorazowej dawki podawanej zdrowym osobom bez doświadczenia z psychodelikami. Te projekty otworzyły nowe perspektywy dla dalszych badań nad zastosowaniem tej substancji w leczeniu TRD i reprezentują krok naprzód w poszerzaniu granic wiedzy medycznej i psychiatrii. Aktualnie na całym świecie trwają dalsze badania, w jeden z tych przełomowych projektów jesteśmy zaangażowani w Centrum Badań Klinicznych PI-House wraz zespołem doświadczonych psychiatrów i psychoterapeutów. Mamy nadzieję, że ten i inne projekty przyczynią się do naukowego dyskursu, ale także otworzą nowe możliwości dla pacjentów cierpiących na TRD, u których tradycyjne metody leczenia okazały się nieskuteczne.

Lek. Cyrus Tahery – lekarz rezydent, absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Swoją pasję do neuronauk odkrył już w czasie studiów, co przekształciło się w życiowe powołanie. Członek zespołu psychiatrycznego w Centrum Badań Klinicznych PI-House w Gdańsku, aktywnie zaangażowany w pierwsze w Polsce badania kliniczne z użyciem substancji psychodelicznych. Pasjonat technologii, AI native – aktywnie wykorzystuje sztuczną inteligencję w swojej pracy, co nie tylko pozwala na efektywne zarządzanie czasem i lepsze skupienie na potrzebach pacjentów, ale także wspiera w prowadzeniu badań naukowych.