Lek. Tomasz Wieczorek

Filozofia i duchowość w terapiach wspomaganych psychodelikami. Aspekty etyczne i terapeutyczne

Substancje psychodeliczne od początku swojej obecności w życiu i kulturze człowieka zajmowały ważne miejsce jako środki stosowane w celach rytualnych i ceremonialnych, towarzyszyły wydarzeniom i przeżyciom o charakterze mistycznym, religijnym i duchowym. Obecnie również używane w settingach terapeutycznych czy rekreacyjnych mogą prowadzić do występowania przeżyć o podobnym charakterze.

Część badań pokazuje, że wystąpienie elementów mistycznych czy metafizycznych jest predyktorem skuteczności terapii, chociaż nie wszystkie dane w literaturze wspierają taką hipotezę. Doprowadziło to do powstania naukowego dyskursu na temat istotności uwzględniania tematyki metafizycznej w badaniach klinicznych. Coraz częściej poruszana jest kwestia znaczenia setu i settingu kulturalno-duchowego doświadczenia psychodelicznego, ponieważ te elementy mogą istotnie kształtować doświadczenie i proces integracji. Tego typu aspekty działania psychodelików rodzą nierzadko potrzebę integracji doświadczenia psychodelicznego lub mogą stanowić ważny moment w dłuższym procesie terapeutycznym. Niniejsze wystąpienie ma na celu eksplorację tego zjawiska w wymiarze filozoficznym, terapeutycznym i etycznym. Przygotowanie osób chcących prowadzić integrację doświadczeń terapeutycznych oraz terapie wspomagane powinno obejmować takie elementy szkolenia.

Lek. Tomasz Wieczorek – absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ukończył specjalizację z psychiatrii w Klinice Psychiatrii tej uczelni, tam również się doktoryzuje. Szkoli się na psychoterapeutę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w zakresie terapii wspomaganych psychodelikami i integracji doświadczeń psychodelicznych w MIND Foundation w Berlinie. Zaangażowany w badania w obszarze neurostymulacji mózgu oraz medycyny snu, prowadzi zajęcia dydaktyczne na UM we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie SWPS (filia wrocławska).