Dr n med. Adam Włodarczyk

Kliniczne zastosowania i skuteczność ketaminy w psychiatrii: przegląd na podstawie doświadczeń z praktyki w leczeniu zamkniętym

Ketamina zyskała znaczące zainteresowanie jako potencjalne leczenie w psychiatrii ze względu na unikalne mechanizmy działania, w tym wpływ na receptory NMDA i AMPA. Wykład ma na celu przybliżenie roli ketaminy w leczeniu trudnych do leczenia form depresji, Zaburzeń Obsesyjno-Kompulsywnych (OCD) czy Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) na podstawie analizy własnych klinicznych przypadków leczonych w trzeciorzędowym ośrodku klinicznym – Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Przeprowadziliśmy szczegółowy przegląd literatury, koncentrując się na farmakologii ketaminy, jej wpływie na systemy neurotransmiterów, oraz na wynikach klinicznych dotyczących jej użycia w leczeniu TRD/TRDBP, OCD i PTSD. Analizowano również profil bezpieczeństwa i skutki uboczne związane z terapią ketaminą. Jako pierwszy ośrodek w Polsce prowadzimy własne badanie z ketaminą. Badania zarejestrowane są w clinicaltrials.gov: NCT05565352, NCT04226963, NCT06232291.

Ketamina stanowi znaczący postęp w leczeniu niektórych opornych na leczenie zaburzeń, oferując nowe nadzieje dla pacjentów, dla których tradycyjne metody leczenia okazały się nieskuteczne. Jej unikalne mechanizmy działania i potencjał terapeutyczny podkreślają konieczność dalszych badań, które mogłyby przyczynić się do rozwoju nowych strategii leczenia w psychiatrii.

Podczas wykładu omówione zostaną szczegółowo mechanizmy działania leku oraz przedstawione zostaną przypadki leczonych osób, z uwzględnieniem teorii „downstagingu” zaburzeń psychicznych.

Dr n med. Adam Włodarczyk – ukończył studia medyczne na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2019 roku uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii został zatrudniony jako asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych. Obecnie na stanowisku lekarza kierującego oddziałem.

Podjął się badań w zakresie psychofarmakologii lekoopornych zaburzeń nastroju z uwzględnieniem szybkodziałających leków antydepresyjnych. Od 2017 roku jest również współ-/autorem ponad 40 prac o sum. IF > 100.