Paweł Orłowski, dr Jan Szczypiński

Przetwarzanie emocji i samoświadomość w grupie doświadczonych użytkowników psychodelików

Ostatnie badania naukowe sugerują, że stosowanie psychodelików w kontrolowanych warunkach eksperymentalnych może efektywnie zmieniać negatywne wzorce emocjonalne i wpływać na zmianę postrzegania siebie. Dzięki temu mogą one być użyteczne m.in w leczeniu zaburzeń depresyjnych czy lękowych. Nie jest jednak jasne, czy stosowanie tych substancji w warunkach naturalistycznych – gdzie kontrola nad jakością i ilością przyjmowanych środków oraz nad warunkami doświadczenia jest ograniczona – także przyczynia się do poprawy dobrostanu użytkowników.

 

Aby gruntownie zbadać tę kwestię, nasz zespół zrealizował serię badań porównujących różne aspekty emocjonalności oraz samoświadomości między osobami regularnie korzystającymi z psychodelików, a tymi, które nigdy ich nie używały. Przeprowadziliśmy badanie kwestionariuszowe oraz dwa eksperymenty neuroobrazowe z wykorzystaniem elektroencefalografii (EEG).

 

Analiza danych ankietowych wykazała, że użytkownicy psychodelików charakteryzują się bardziej pozytywną reaktywnością emocjonalną, mniejszym nasileniem ruminacji oraz wyższym poziomem autorefleksji. Ponadto, analiza aktywności neuronalnej sugeruje, że u użytkowników psychodelików występuje słabsza reakcja mózgu na bodźce wyrażające strach. Niemniej, wyniki  eksperymentu badającego przetwarzanie bodźców związanych z ‘ja’ sugerują, że regularne stosowanie psychodelików może nie wiązać się z trwałymi zmianami w sposobie reprezentacji siebie.

Paweł Orłowski – neuronaukowiec,  doktorant w Centrum Badań Mózgu Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie realizuje projekt badawczy pt. “Samoświadomość i przetwarzanie emocji w grupie użytkowników klasycznych psychodelików”. Laureat programu Diamentowy Grant oraz stypendium MNiSW. Od 2017 roku skupia się na prowadzeniu interdyscyplinarnych badań naukowych, koncentrując się na neuronalnych korelatach świadomości oraz badaniach użytkowników substancji psychoaktywnych.

dr Jan Szczypiński – doktorat realizował w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. Laureat licznych grantów i stypendiów NCN. W swojej pracy naukowej zajmuje się neuronalnymi korelatami zaburzeń psychicznych, teorią umysłu oraz interakcjami emocji i funkcji poznawczych. Aktualnie prowadzi badania skupiające się na procesach emocjonalnych i poznawczych wśród użytkowników substancji psychodelicznych. Popularyzator nauki psychodelicznej.