Dr Piotr Kładoczny

Ramy prawne zastosowań medycznych substancji psychoaktywnych w świetle prawa polskiego.

Sytuacja prawna substancji psychoaktywnych w dominujący sposób wpływa na możliwość korzystania z nich przez użytkowników. Dotyczy to zarówno użytkowników rekreacyjnych, jak i osób poszukujących w nich leku na swoje schorzenia. Kryminalizacja posiadania (a także – co oczywiste – produkcji, sprowadzania i udzielania) utrudnia również rozwój badań (w tym badań medycznych) na temat właściwości i sposobów działania psychodelików. Niniejszy referat ma na celu zapoznanie słuchaczy z ramami prawnymi ograniczającymi możliwość korzystania z substancji psychoaktywnych w polskim systemie prawnym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także z konsekwencjami zbyt rygorystycznego podejścia do kryminalizacji psychodelików. Zamierzeniem prelegenta jest również wskazanie możliwych modyfikacji prawa narkotykowego w kierunku uelastycznienia przepisów w celu dostosowania ich do standardów praw człowieka w zakresie wolności osobistej i prawa do właściwej opieki medycznej (np. leczenia depresji).

Dr Piotr Kładoczny – doktor prawa, od 1990 pracujący naukowo w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1996 r. związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, w której nadzoruje prace merytoryczne programów prawnych i interwencyjnych. Obecnie wiceprezes Zarządu HFPC i członek Rady Programowej Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Na Wydziale Prawa i Administracji prowadzi m.in. zajęcia w ramach Kliniki Prawa w sekcji „redukcja szkód”. Autor licznych publikacji z zakresu prawa karnego, praw człowieka i prawa narkotykowego.