Dr n. med. i n. o zdr. Gniewko Więckiewicz

Używanie substancji psychoaktywnych w Polsce – co wiemy, czego nie wiemy, co warto by było wiedzieć?

Niniejsza prezentacja analizuje aktualny stan używania substancji psychoaktywnych w Polsce, skupiając się na trzech głównych aspektach: istniejącej wiedzy, lukach badawczych oraz perspektywach przyszłych badań. Obejmuje to trendy konsumpcji, m.in. alkoholu, marihuany, opioidów oraz nowo pojawiających się substancji psychoaktywnych. W analizie uwzględnimy wpływ społeczno-ekonomiczny, a także skutki zdrowotne i społeczne tego zjawiska. Jednocześnie zidentyfikujemy obszary, w których istnieje potrzeba dalszych badań, włączając w to młodsze pokolenia, aspekty genetyczne oraz wpływ środowiska społecznego. Zaprezentujemy także propozycje potencjalnych kierunków przyszłych badań, mających na celu lepsze zrozumienie i efektywniejszą kontrolę używania substancji psychoaktywnych w Polsce. Prezentacja skłania do refleksji nad koniecznością integracji różnorodnych źródeł wiedzy oraz interdyscyplinarnego podejścia do tego istotnego społecznego wyzwania.

Dr n. med. i n. o zdr. Gniewko Więckiewicz – doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, lekarz psychiatra, stypendysta Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego i Japońskiego Towarzystwa Psychiatrii i Neurologii. Zawodowo związany ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, gdzie prowadzi badania dotyczące wpływu substancji psychoaktywnych na szeroko pojęte zdrowie publiczne.