mgr Anastasia Ruban

W stronę inkluzywnego i etycznego ruchu psychodelicznego

Ruch psychodeliczny ulega dynamicznemu rozwojowi  – pojawia się coraz więcej badań naukowych nad zastosowaniem psychodelików w kontekście klinicznym, eksperymentalnym oraz ich wykorzystaniem w warunkach naturalistycznych. W różnych krajach na świecie (np. Stanach Zjednoczonych czy Australii) wprowadza się regulacje prawne w kierunku dekryminalizacji, legalizacji i/lub medykalizacji psychodelików. Coraz więcej osób zażywa albo deklaruje chęć użycia psychodelików, media obfitują w obiecujące doniesienia z zakresu nauki psychodelicznej, a rynek terapii psychodelicznych skutecznie przyciąga inwestorów_ki. W związku z tym rzetelna edukacja dotycząca skutków zażywania psychodelików oraz budowanie wspierającej społeczności wydają się kluczowe w celu zaadresowania różnorodnych potrzeb i możliwych trudności użytkowników_czek. W swoim wystąpieniu chciałabym nakreślić rolę redukcji szkód uwzględniającej etyczne oraz inkluzywne rozwiązania. Obejmuje ona: 1) wyraźne wskazanie ograniczeń współczesnej wiedzy na temat psychodelików; 2) uwzględnienie wyzwań w dbaniu o zdrowie psychiczne, które wiążą się z przynależnością do grup doświadczających marginalizacji ze względu m.in. na klasę społeczną, pochodzenie, orientację seksualną lub tożsamość płciową; 3) poszanowanie różnorodności motywacji i kontekstów zażywania psychodelików w oparciu o koncepcję wolności poznawczej. Na koniec wystąpienia przedstawię możliwe praktyczne rozwiązania posługując się przykładami działań psychodelicznych stowarzyszeń takich jak Chacruna, ICEERS oraz innych.

mgr Anastasia Ruban – neurokognitywistka, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych w dyscyplinie Psychologia na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Kierowniczka projektu badawczego w Centrum Badań Neuropoznawczych na SWPS. W ramach doktoratu realizowała projekt dotyczący elektrofizjologicznych korelatów przetwarzania myśli na własny temat u osób używających i nieużywających psychodelików w kontekście naturalistycznym.