Warsztaty psychoterapeutyczne

INTEGRACJA ODMIENNYCH STANÓW ŚWIADOMOŚCI

Warsztaty są adresowane do specjalistów zdrowia psychicznego: psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów zainteresowanych integracją odmiennych stanów świadomości, w tym przede wszystkim – doświadczeń psychodelicznych. Ich celem jest przekazanie wiedzy  o metodach pracy  badawczej i klinicznej oraz przedstawienie różnych perspektyw psychologicznych na doświadczenia odmiennych i poszerzonych stanów świadomości.


Warsztaty przyjmą formę krótkich prelekcji, a także ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych. Nie zabraknie w nich miejsca na zadawanie pytań i wspólnego poszukiwania odpowiedzi. Jednym z założeń tego wydarzenia jest otwarcie przestrzeni do interakcji i dyskusji wokół substancji psychoaktywnych ich terapeutycznego potencjału oraz ewentualnych zagrożeń i ryzyk. Mamy nadzieję, że będzie to dla nas wszystkich ciekawy, pełen inspiracji czas.


W czasie warsztatów, między innymi:

– poznasz modele integracji i jej konteks społeczno-psychologiczny

– ponasz metody pracy wewnętrznej i medytacyjnej w zakresie poszerzonej świadomości

– dowiesz się sposobów pracy z osobami po róznych (w tym trudnych) doświadczeniach psychodelicznych

– poznasz potencjał i ryzyka związane z terapią psychodeliczną

– dowiesz się o tym, jak towarzyszy się osobom w odmiennych stanach w trakcie badań klinicznych

10:00-10:30Powitanie, kontrakt, przedstawienie planu dnia - Michał Lasocik, Zarząd PTP
10:30-10:45Rozgrzewka intelektualna - Michał Lasocik
10:45-11:30Aktualny stan sztuki integracji psychodelicznej - Jakub Greń
11:30-11:45Przerwa
11:45-12:55Uważność a psychodeliki i poszerzona świadomość - dr hab. med. Paweł Holas, prof. UW
12:55-13:00Przerwa
13:00-14:15MDMA w terapii par - dr Katarzyna Grunt-Mejer
14:15-15:30Przerwa
15:30-16:45Wszystkie części mile widziane – IFS w integracji odmiennych stanów świadomości - Alicja Leda
16:45-17:00Przerwa
17:00-18:30Terapia psychodeliczna w badaniu klinicznym - Grzegorz Kuczyński, Angelika Kłosińska
18:30-19:00Podsumowanie warsztatów, Q&A - Michał Lasocik

PROWADZĄCY

Michał Lasocik

Certyfikowany psychoterapeuta, Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, magister socjologii i psychologii. Realizował programy społeczne i edukacyjne w projektach organizacji pozarządowych promujących zdrowie psychiczne i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu (m.in. Stacja Ursus, Teatr Zgoda, Fundacja TUS, Fundacja Druga Strona Lustra, Fundacja eF Kropka, Społeczna Inicjatywa Narkopolityki). Obecnie, pracuje psychoterapeutycznie: indywidualnie oraz z parami oraz prowadzi sesje integracji psychodelicznej w Poradni Psychoaktywnej organizowanej przez Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej. Współtworzy inicjatywę LIMINAL zajmującą się podnoszeniem wiedzy i kompetencji w zakresie integracji psychodelicznej, a także realizuje idee redukcji szkód na festiwalach muzycznych w ramach projektu „Bezpieczna Przestrzeń”. Od Marca 2024 organizuje i prowadzi spotkania Otwartej Grupy Integracji Psychodelicznej „Królicza Nora” przeznaczonej dla użytkowników psychodelików chcących lepiej rozumieć swoje doświadczenia psychodeliczne, minimalizować związane z nimi ryzyka i maksymalizować ich potencjalne korzyści.

Jakub Greń

Psycholog kliniczny (Uniwersytet SWPS w Warszawie), certyfikowany psychoterapeuta uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia – Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), doktorant i pracownik naukowy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, stypendysta programu Fulbrighta (2022/23), w ramach którego odbył rezydencję naukową w Center on Alcohol, Substance use, And Addictions (CASAA) przy Uniwersytecie Nowego Meksyku w USA. Aktualnie w trakcie rocznego szkolenia “Psychedelic Harm Reduction and Integration Certification Program”, organizowanego przez Fluence International w USA. Od 2016 roku współpracuje z kilkoma organizacjami zajmującymi się działaniami z zakresu redukcji szkód. Prowadzi własną praktykę terapeutyczną skupioną na zachowaniach nałogowych i integracji doświadczeń psychodelicznych. W swoich badaniach koncentruje się na poszukiwaniu skutecznych sposobów ograniczania ryzyka i szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym psychodelików. Autor lub współautor kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym zakresie. Współzałożyciel kooperacyjnej inicjatywy LIMINAL, której celem jest podnoszenie wiedzy i kompetencji w zakresie pracy z doświadczeniami psychodelicznymi. Konsultant Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.

dr hab. med. Paweł Holas, prof. UW

Psychiatra, terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Kierownik Katedry Psychopatologii i Psychoterapii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje również pracownią badawczą e-MPAT Lab (e-Mindfulness, Psychotherapy and Technology Lab). Certyfikowany nauczyciel i terapeuta podejść opartych na uważności od 2010 r: Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT), Programu Redukcji Stresu Opartego na Uważności (MBSR) i Uważnego Współczucia do Siebie (MSC, do 2016); Członek Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Współzałożyciel (2008) i pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Mindfulness (PTM), obecnie członek zarządu PTM. Współzałożyciel Instytutu Uważności i Psychoterapii oraz prezes Fundacji Rozwoju Mindfulness w ramach której współprowadzi szkolenia nauczycielskie do certyfikatu MBCT we współpracy z Oxford Mindfulness Foundation. Kierownik studiów podyplomowych (od 2016): Uważność i współczucie, fundamenty, badania i psychoterapia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zajmuje się krzewieniem wiedzy oraz badaniami naukowymi dotyczącymi uważności przez całą swoją karierę zawodową. Poza tym zainteresowania naukowe dotyczą m in. skuteczności i mechanizmów działania psychoterapii, psychopatologii oraz psychodelików. Autor około 100 publikacji, w tym w większości są to artykuły z listy filadelfijskiej.

dr Katarzyna Grunt-Mejer

Dr n. hum. w zakresie psychologii (Wydział Psychologii UW), adiunktka na Wydziale Psychologii i Prawa SWPS w Poznaniu, bioetyczka (Instytut Filozofii UW), certyfikowana psychoseksuolożka (ESSM-EFS), psychoterapeutka w nurcie integratywnym (Szkoła Terapii Dialog w Warszawie). Autorka publikacji w światowych czasopismach psychologicznych, seksuologicznych i filozoficznych. Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz poszerzania wiedzy o potencjale terapeutycznym psychodelików i empatogenów oraz na rzecz redukcji szkód wywołanych przez substancje psychoaktywne. Popularyzatorka naukowego podejścia do psychodelików (I Polska Konferencja Psychodeliczna, Impact24, Dialoteka.pl). Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego i psychoterapeutka w Poradni Psychoaktywnej PTP, gdzie prowadzi terapię i udziela wsparcia osobom integrującym doświadczenia psychodeliczne.

Alicja Leda

Psycholożka (Uniwersytet SWPS w Poznaniu), terapeutka specjalizująca się w terapii uzależnień oraz terapii opartej na systemie wewnętrznej rodziny (IFS), z wykształceniem i doświadczeniem zdobytym zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Ukończyła kursy specjalistyczne, w tym terapię Systemu Wewnętrznej Rodziny w Center for Selfleadership w Barcelonie, Somatic Experiencing we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii “Plus” oraz Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji BROK. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z osobami uzależnionymi w Wojewódzkim Szpitalu w Poznaniu, Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach oraz Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” w Świebodzinie, gdzie prowadzi terapie indywidualne i grupowe.

Grzegorz Kuczyński

Lekarz, absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii, które odbywa w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Swoje zainteresowanie psychofarmakologią pogłębia od 4 lat w pracy w Centrum Badań Klinicznych Pi-House w Gdańsku, gdzie obecnie jest liderem zespołu terapeutów psychodelicznych. Zainteresowany odmiennymi stanami świadomości i wpływem psychodelików na procesy poznawcze oraz badaniem ich potencjalnego zastosowania w psychiatrii.

 

Angelika Kłosińska

Jest psychoterapeutką, pełni funkcję Dyrektora Brytyjskiego Stowarzyszenia Transpersonalnego oraz pracuje w dziedzinie badań naukowych z użyciem psychodelików. Poprzez unikalne połączenie tradycyjnej terapii, praktyk uważności oraz potężnych narzędzi związanych z poszerzonymi stanami świadomości, zarówno w badaniach, jak i w praktyce prywatnej, Angelika dąży do stworzenia holistycznej, bezpiecznej i wspierającej przestrzeni dla przewodnictwa na transformacyjnej ścieżce do akceptacji siebie i rozwoju osobistego.