Magdalena Dąbkowska

Czy psychodeliki i polityka mogą zmieścić się w jednym zdaniu? Przegląd wybranych modeli polityki narkotykowej, odnoszących się do psychodelików

Wystąpienie ma w zamyśle stanowić wstęp i tło do rozmowy o aktualnych i możliwych rozwiązaniach prawnych, odnoszących się do psychodelików, w tym w Polsce. Odpowie na pytania o to, dlaczego w ogóle rozmowa o psychodelikach jest (powinna? musi być?) częścią polityki narkotykowej. Co w kwestii rozwiązań prawnych „zawdzięczamy” konwencjom narkotykowym ONZ? Jaki wpływ mają one na kształt prawa poszczególnych krajów członkowskich?

Z drugiej strony, jak trwająca od 50 lat wojna z narkotykami (w tym z psychodelikami) ma się do praw człowieka, zwłaszcza do praw ludności rdzennej, wolności wyznania, prawa do uzyskania najwyższych możliwych standardów zdrowia? Czy prawa człowieka mogą być sojusznikiem w rozmowie o potrzebie nadania ustawodawstwu humanitarnego, racjonalnego i zakorzenionego w badaniach naukowych kształtu? 

A wreszcie – gdzie dziś istnieją i czego dotyczą przepisy, odnoszące się do psychodelików: badań nad tymi substancjami? wyłącznie ich zastosowania medycznego? a może także psychodelików wykorzystywanych do celów pozamedycznych? Co wpłynęło na obecny kształt tych przepisów?

Wystąpienie prezentować będzie przegląd wybranych modeli polityki narkotykowej ze świata, adekwatnych z punktu widzenia rozmowy o substancjach psychodelicznych. 


Magdalena Dąbkowska – Koordynatorka Programu Polityki Narkotykowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Polityką narkotykową na krajowym i międzynarodowym poziomie zajmuje się od kilkunastu lat. W tym czasie współpracowała z szeregiem organizacji, najdłużej z Global Drug Policy Program w Open Society Foundations. Konsultantka Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. 

Członkini Rady EUMANS – paneuropejskiego ruchu obywateli na rzecz demokracji i zrównoważonej polityki UE, w tym polityki narkotykowej.