Dr n. med. Justyna Holka-Pokorska

Renesans badań nad psychodelikami, a wyzwania współczesnej psychiatrii

W ostatnich latach obserwujemy coraz większe zainteresowanie potencjałem klinicznym substancji o charakterze psychodelicznym oraz wykładniczy wzrost badań dotyczących klinicznych zastosowań psychodelików. Środowisko naukowe związane z obszarem zdrowia psychicznego z dużym zaciekawieniem oczekuje ogłoszenia ostatecznych wyników badań trzeciej fazy, dotyczących zastosowania MDMA w terapii zespołu stresu pourazowego oraz psylocybiny w terapii depresji lekoopornej. 


Korzystne wyniki wspomnianych badań mogą przyczynić się do zmiany paradygmatu w podejściu do terapii różnych zaburzeń psychicznych, co jest szczególnie istotne w związku z coraz szerszym rozpowszechnieniem stanów depresyjnych, lękowych I zaburzeń adaptacyjnych. W kontekście nakładających się na siebie skutków społecznych globalnych kryzysów wynikających z kolejnych fal pandemii, kryzysu klimatyczno-energetycznego oraz skutków trwającej wojny na Ukrainie prognozowany jest wzrost rozpowszechnienia problemów emocjonalnych oraz zaburzeń psychicznych, a tym samym zapotrzebowania na pomoc psychiatryczną. Z uwagi na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na opiekę psychiatryczną w różnych populacjach (a zwłaszcza w populacji młodzieży i młodych dorosłych), przy niewydolności systemów opieki psychiatrycznej zarówno w Polsce, jak I w wielu krajach świata prognozuje się, że badania nad klinicznym zastosowaniem psychodelików będą przyspieszać I w ciagu najbliższych kilku lat doprowadzą szeregu zastosowań klinicznych substancji o potencjale psychodelicznym. 

Dr n. med. FECSM Justyna Holka-Pokorska – specjalistka psychiatra seksuolog. Od kilkunastu lat związana z Instytutem Psychiatrii I Neurologii w Warszawie. W kadencji 2019-2022 Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współtwórczyni Komisji Psychiatrii Klimatycznej przy PTP. 

 

Popularyzatorka odkryć z obszaru nauki psychodelicznej wśrod polskich psychiatrów I psychoterapeutów. W zakresie badań dotyczących użytkowników substancji psychodelicznych oraz badań nad psylocybiną w terapii uzależnień współpracuje z Service d’ Addictologie Hospitaux Universitaires de Geneve. Szczególnie zainteresowana kwestiami etycznymi popularyzacji terapii w oparciu o psychodeliki w obszarze jej zastosowań klinicznych.