17-18 września 2022

Polskie Towarzystwo Psychodeliczne i Polska Sieć Polityki Narkotykowej we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UW zapraszają na interdyscyplinarną konferencję „Nauka Psychodeliczna”, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 17-18 września 2022 roku. W jej trakcie wybitni eksperci różnych dziedzin przedstawią aktualny stan wiedzy o wpływie psychodelików na świadomość i organizm, ich potencjale terapeutycznym, statusie prawnym i związanych z nimi kwestiach polityczno-kulturowych.

 

W programie znajduje się również panel dyskusyjny dotyczący tego, jak w świetle obecnych regulacji prawnych może wyglądać proces wykorzystania tych substancji do celów medycznych i jak ten temat wpisuje się w szerszą problematykę praw człowieka. Na sobotni wieczór zaplanowaliśmy natomiast wydarzenie kulturalne dla wszystkich uczestników konferencji.

 

„Nauka psychodeliczna” będzie pierwszą w Polsce konferencją naukową poświęconą działaniu substancji psychodelicznych, które w ostatnich latach wzbudzają coraz większe zainteresowanie na całym świecie – również w Polsce. Słuchacze będą mogli uczestniczyć w wydarzeniu zarówno stacjonarnie, jak i poprzez transmisję internetową. Środki ze sprzedaży biletów zostaną przeznaczone na działalność Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Mamy nadzieję, że spędzicie ten czas razem z nami!

 

Kiedy?
17-18 września 2022 roku

 

Gdzie?
Stary BUW (główny kampus Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa)

 

Dla kogo?
Dla specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego, prawa i neuronauki, a także wszystkich osób zainteresowanych wykorzystaniem psychodelików w medycynie oraz ich wpływem na umysł i społeczeństwo.

KUP BILET

Organizatorzy:

PARTNERZY:

PRELEGENCI

Dr Marek Balicki

Dr hab. Michał Bola

Anna Cyklińska

Magdalena Dąbkowska

Dr Filip Duski

Dr hab. Paweł Frelik, prof. ucz.

Prof. Dr hab. Mateusz Gola

Prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska

Dr Katarzyna Grunt-Mejer

Dr n. med. Justyna Holka-Pokorska

Dr hab. Adam Hamed

Dr hab. Paweł Holas

dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ

Dr Piotr Kładoczny

Dr Urszula Kozłowska

dr Marta Łukowska

Zbigniew Łowżył

Prof. dr Andrzej Pilc

Dr Joanna Podgórska

prof. dr hab. Michał Wierzchoń

Dr hab. Marta Wrzosek, prof. UW

Dr Marek Balicki

Psychiatra. W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał specjalizacje w dziedzinie anestezjologii i psychiatrii. Przed 1989 r. działacz opozycji demokratycznej, więziony w stanie wojennym. Polityk, minister zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki, poseł na Sejm I, II i VI kadencji, senator V kadencji. W październiku 2015 r. został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wkrótce potem objął kierownictwo biura pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego, w ramach którego zaplanowano utworzyć ambulatoryjne centra opieki psychiatrycznej. W lipcu 2019 r. mianowany pełnomocnikiem ministra zdrowia do spraw reformy w psychiatrii.

Dr hab. Michał Bola

Adiunkt w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Nenckiego PAN. Ukończył psychologię na Uniwersytecie SWPS (2011), doktorat obronił na Uniwersytecie w Magdeburgu (2015), a habilitację uzyskał w Instytucie Nenckiego (2021). Laureat stypendium FNP Start i Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. Prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące zjawiska świadomości. Jeden z kierowanych przez niego projektów dotyczy psychologicznych i neuronalnych efektów zażywania psychodelików.

Anna Cyklińska

Psycholożka, terapeutka CBT w trakcie specjalizacji. Od ponad dwóch lat prowadzi platformę @psychoedu_ na Instagramie, gdzie popularyzuje wiedzę naukową i dbanie o zdrowie psychiczne. Współprowadzi również podcast Można Zwariować i jest członkinią fundacji o tej samej nazwie. Prowadzi własny gabinet w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, w duchu dialogu motywującego i terapii schematów. Z zainteresowaniem śledzi rozwój terapii psychodelicznej.

Magdalena Dąbkowska

Koordynatorka Programu Polityki Narkotykowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Polityką narkotykową na krajowym i międzynarodowym poziomie zajmuje się od kilkunastu lat. W tym czasie współpracowała z szeregiem organizacji, najdłużej z Global Drug Policy Program w Open Society Foundations. Konsultantka Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.

Członkini Rady EUMANS – paneuropejskiego ruchu obywateli na rzecz demokracji i zrównoważonej polityki UE, w tym polityki narkotykowej.

Dr Filip Duski

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu JagiellońskiegoJ w dyscyplinie kryminologia. Autor rozprawy doktorskiej pt. „Narkotyki. Aksjologiczne i prawne uzasadnienie kryminalizacji”. Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej. Stały współpracownik Stowarzyszenia MONAR Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie. Wykładowca akademicki. Konsultant Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.

Dr hab. Paweł Frelik, prof. ucz.

Profesor uczelni w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, gdzie prowadzi również Pracownię Tekstów i Mediów Spekulatywnych. Naukowo zajmuje się kulturami spekulatywnymi i współczesnymi mediami audiowizualnymi oraz ich politycznością. Prezes International Association for the Fantastic in the Arts (USA). W 2017 był pierwszym nie-anglojęzycznym laureatem Thomas D. Clareson Award za działalność na rzecz badań nad science fiction.

Prof. Dr hab. Mateusz Gola

Prof. Dr hab. Mateusz Gola jest profesorem w Instytucie Psychologii PAN i Institute for Neurol Computation na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. W swoich badaniach skupia się na neuronaukowych podstawach uzależnień behawioralnych, zwłaszcza kompulsywnych zachowaniach seksualnych (np. problematycznym używaniu pornografii, hiperseksualności i ryzykownych zachowaniach seksualnych). Ukończył psychologię kliniczną (2007) i neurokognitywistykę (2011) na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W 2017 roku odbył staż badawczy w Yale School of Medicine.
Od 2009 roku pracuje jako psychoterapeuta. Posiada licencję Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz International Institute for Trauma and Addiction Professionals. Pomaga głównie osobom z nałogami, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami lękowymi. 

Prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska

Biolog, neurofarmakolog, dyscyplina nauki medyczne. Zainteresowania naukowe związane z badaniem mechanizmów działania nowych leków przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych, procesów neurodegeneracyjnych, szczególnie roli stresu oksydacyjnego w tych procesach. W ostatnim czasie – badania wpływu nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy (psychodelików, psychostymulantów) na neuroprzekaźnictwo mózgowe, zachowanie zwierząt oraz ich ewentualną neurotoksyczność.

Dr Katarzyna Grunt-Mejer

Dr nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, certyfikowana psychoseksuolożka i bioetyczka. Adiunktka w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Wydziale Zamiejscowym SWPS w Poznaniu. Terapeutka w obszarze seksualności i poprawy jakości relacji.

Dr n. med. Justyna Holka-Pokorska

Psychiatra, seksuolog, psychoterapeutka. W latach 2019-2022 pełniła funkcję Przewodniczącej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od kilku lat członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Certyfikowana terapeutka psychoterapii wspomaganej 5- MeO-DMT. Współpracuje z firmą Beckley PsyTech jako główna badaczka warszawskiego ośrodka badania klinicznego 5-MeO-DMT w terapii depresji lekoopornej. Doświadczenie w zakresie terapii wspomaganej psychodelikami (LSD i psylocybiną) zdobywała w Departamencie Uzależnień Szpitala Uniwersyteckiego w Genewie (HUG). Ukończyła szkolenie dotyczące psychoterapii psychoanalitycznej w Warszawskim Instytucie Psychoterapii i Psychoanalizy (IPP) oraz odbyła własną psychoanalizę szkoleniową.

Dr hab. Adam Hamed

Dr hab. Adam Hamed jest neuropsychofarmakologiem, farmaceutą i neuronaukowcem, obecnie pracownikiem naukowym w Pracowni Pamięci Przestrzennej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN. Jego główne badania dotyczą różnic indywidualnych w aktywacji układu nagrody, kontrolowanej przez emisję wokalizacji ultradźwiękowej oraz biologicznych i neurochemicznych podstaw tego zjawiska. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na tworzeniu neurochemicznych map aktywacji układu nagrody.  

Dr hab. Paweł Holas

Terapeuta i superwizor poznawczo-behawioralny (CBT), nauczyciel mindfulness (MBCT/MBSR/MSC), specjalista w dziedzinie psychiatrii i seksuologii. Kierownik Zakładu Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pracowni e-MPAT na UW (e-Mindfulness, Psychoterapii i Technologii Lab). Kierownik studiów podyplomowych: Uważność i Współczucie. Fundamenty, badania i psychoterapia na Uniwersytecie SWPS oraz Fundacji Rozwoju Mindfulness. Prowadzę badania dotyczące m in. psychopatologii poznawczej eksperymentalnej oraz efektywności i mechanizmów działania uważności i współczucia oraz interwencji na nich opartych. Zainteresowania naukowe dotyczą również terapii psychodelicznej.

dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ

Pracuje na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się głównie przyszłością wojny, biotechnologicznym udoskonalaniem żołnierza i nowymi technologiami militarnymi. Autor Farmakologizacji wojny. Historii narkotyków na polu bitwy (2012) wydanej także w językach angielskim (jako Shooting Up. A Short History of Drugs and War, 2016), hiszpańskim, włoskim i francuskim (2017). Jego najnowsza książka to Mimowolne cyborgi. Mózg i wojna przyszłości (Czarne, 2022).

Dr Piotr Kładoczny

Doktor nauk prawnych, wykładowca w Katedrze Prawa Karnego WPiA UW. Wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacją Praw Człowieka, w której nadzoruje prace merytoryczne programów prawnych i interwencyjnych. Autor licznych publikacji z zakresu praw człowieka, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego i polityki narkotykowej. Koordynator sekcji redukcji szkód w Klinice Prawa WPiA UW. Członek Rady Programowej Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej.

Dr Urszula Kozłowska

Dr Urszula Joanna Kozłowska jest adiunktem w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu oraz członkiem MIND Foundation. Szczególnie interesuje się biologią komórek macierzystych oraz mikrogleju, w kontekście degeneracji i regeneracji tkanki nerwowej. Od października 2021 jest kierownikiem projektu NCN SONATINA 5 (badania podstawowe), którego celem jest oszacowanie m.in. czy psylocybina, może być pomocna w leczeniu urazów tkanki nerwowej, powstałych wskutek chorób neurodegeneracyjnych.

dr Marta Łukowska

Doktora psychologii, ekopsycholożka, rolniczka ekologiczna, aktywistka klimatyczna. Wieloletnia współpracowniczka Laboratorium Badania Świadomości oraz ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej Nyeleni Polska. Jej zainteresowania badawcze dotyczą zmienionych stanów świadomości cielesnej, interocepcji i substytucji sensorycznej.

Zbigniew Łowżył

artysta, kompozytor i przedsiębiorca. Mąż i ojciec dwójki już dorosłych dzieci. Na codzień zajmuje się archikulturą, organizacją i zagospodarowaniem przestrzeni publicznych oraz wydarzeń kulturalnych. Choruje na klasterowe bóle głowy (zespół Hortona).

Prof. dr Andrzej Pilc

Prof. Andrzej Pilc pracuje w Zakładzie Neurobiologii Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w i w Collegium Medicum UJ. Zajmuje się neuro- i psychofarmakologią, badając podstawy i metody leczenia zaburzeń psychicznych, koncentrując się nad receptorami metabotropowymi dla glutaminianu (mGlu). Do jego najważniejszych osiągnięć naukowych należą min. opis działania przeciwdepresyjnego blokerów receptorów mGlu5 czy mGlu2/3 oraz pierwsze badania nad psychotropowym działaniu ligandów receptorów III  grupy mGlu. Jest wśród 3 najczęściej cytowanych polskich farmakologów.

Dr Joanna Podgórska

Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia (ze specjalnością neurochemia) Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Konsultantka naukowa, edukatorka. Absolwentka Psychosomatyki i Somatopsychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Dietetyki Sportowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych.Wykładowczyni akademicka Uniwersytetu SWPS. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.

prof. dr hab. Michał Wierzchoń

kierownik Laboratorium Badań Świadomości C-LAB w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Centrum Badań Mózgu UJ, prodziekan ds. naukowych Wydziału Filozoficznego UJ. Jego publikacje w ostatnich latach dotyczą przede wszystkim neuronalnych i poznawczych korelatów świadomości, teorii świadomości, metapoznania i substytucji sensorycznej.

Dr hab. Marta Wrzosek, prof. UW

Wykładowca Wydziału Biologii UW, pracownik Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW i Centrum Badań Andyjskich.  Zainteresowania badawcze – ekologia interakcji między organizmami, taksonomia i filogeneza grzybów.  Autorka ok.50 publikacji, kierownik i wykonawca projektów (NCN, Cost Actions, grant peruwiański); biegły mykolog w sprawach sądowych. Członek towarzystw naukowych, (m.in. IMA,PTMyk) , Członek Komitetu Biologii Organizmalnej PAN,  Rad Naukowych: IB PAN, Dyscypliny Biologia UW, CBA UW. Autor książek popularnonaukowych.

PROGRAM KONFERENCJI

SOBOTA 17 września 2022

9:30 - 10:15Rejestracja
10:15 - 10:30Otwarcie
dr Piotr Kładoczny (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
Agnieszka Sieniawska (Polska Sieć Polityki Narkotykowej)
Maciej Lorenc (Polskie Towarzystwo Psychodeliczne)
10:30 - 12:00 Panel I Świadomość i zdrowie psychiczne (część 1) Prowadzenie: Maciej Lorenc
dr Justyna Holka-Pokorska “Renesans badań nad psychodelikami, a wyzwania współczesnej psychiatrii”
dr hab. Paweł Holas “Związek między substancjami psychodelicznymi a medytacją“
prof. Michał Wierzchoń “Co badania psychodelików mogą powiedzieć nam o świadomości?"
12:00 - 12:30Przerwa
12:30 - 14:00 Panel II Neuronauka Prowadzenie: Justyna Hobot
dr hab. Michał Bola “Czy zażywania psychodelików jest powiązane z emocjonalnością i samoświadomością? Badania kwestionariuszowe i neuroobrazowe”
dr Joanna Podgórska “Już nie tylko poprawa zdrowia psychicznego? Psychodeliki a neuroplastyczność“
dr hab. Adam Hamed “Wpływ substancji psychodelicznych na stany emocjonalne w reakcjach afektywnych, mierzonych ultradźwiękową wokalizacją zwierząt“
14:00 - 15:30Przerwa
15:30 - 17:00 Panel III Prawo Prowadzenie: Agnieszka Sieniawska
dr Piotr Kładoczny “Status substancji psychodelicznych w polskim prawie karnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda
dr Filip Duski “Instytucja eksperymentu w prawie w kontekście substancji psychodelicznych”
Magdalena Dąbkowska “Czy psychodeliki i polityka mogą zmieścić się w jednym zdaniu? Przegląd wybranych modeli polityki narkotykowej, odnoszących się do psychodelików“
17:00 - 18:30Panel IV Debata “Kto potrzebuje medycznych psychodelików?” Prowadzenie: Agnieszka Wirtwein-Przerwa (PoradnikZdrowie)
dr Marek Balicki, Anna Cyklińska, Zbigniew Łowżył, Maciej Lorenc, Agnieszka Sieniawska
20:00 Wieczór integracyjny, w ramach którego odbędzie się koncert Antoniny Nowackiej, występ tańca butoh w wykonaniu Wojciecha Matejko i liveset Kuby Karwackiego (Heliocentrism).
Szczegóły zostaną udostępnione uczestnikom konferencji.

NIEDZIELA 18 września 2022

10:00 - 11:30Panel V Świadomość i zdrowie psychiczne (część 2) Prowadzenie: Damian Sobczyk
dr Mateusz Gola “Psychodeliki w terapii uzależnień – efekty oraz mechanizmy oddziaływania na mózg“
dr Katarzyna Grunt-Mejer “Zastosowanie MDMA w terapii indywidualnej i relacyjnej”
dr Marta Łukowska “Czyj świat uratują psychodeliki? Zmienione stany świadomości w dobie chaosu klimatycznego“
11:30 - 12:00Przerwa
12:00 - 13:30 Panel VI Farmakologia Prowadzenie: Justyna Hobot
prof. Krystyna Gołembiowska “Różnice i podobieństwa w przeciwdepresyjnym działaniu psylocybiny i ketaminy“
prof. Andrzej Pilc “Wzmocnienie przeciwdepresyjnego działania halucynogenów przez antagonistów receptora mGlu 2/3“
dr Urszula Kozłowska “Perspektywy zastosowania psychodelików w leczeniu chorób i urazów układu nerwowego”
13:30 - 14:00Przerwa
14:00 - 15:30 Panel VII Społeczeństwo i kultura Prowadzenie: Maciej Lorenc
dr. hab. Marta Wrzosek “Chodź, pomaluj mój świat. Piętno doświadczeń psychodelicznych w sztuce”
prof. Łukasz Kamieński “Stymulanty na wojnie, wojny na stymulantach”
prof. Paweł Frelik “NeoPSYCHOliberalDELISM--Psychodeliki neoliberalnego kapitalizmu”

jak trafić na konferencję?

Manifest psychodeliczny

Substancje psychodeliczne w ostatnich latach wzbudzają coraz większe zainteresowanie na całym świecie, oferując nowe rozwiązania w leczeniu problemów zdrowotnych, takich jak depresja, zespół stresu pourazowego czy uzależnienia. W świetle obecnych regulacji prawnych za posiadanie psychodelików grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech i są one definiowane jako środki pozbawione zastosowań medycznych i cechujące się dużym potencjałem nadużywania. Taka klasyfikacja ogranicza możliwość wykorzystywania psychodelików w badaniach naukowych i praktyce klinicznej, mimo że wyniki coraz liczniejszych badań prowadzonych w uznanych światowych instytucjach naukowych podważają jej zasadność. 

 

Opowiadamy się za:

 

● wprowadzeniem regulacji prawnych dotyczących stosowania psychodelików w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach pod nadzorem ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego, aby osoby potrzebujące mogły używać tych substancji do leczenia oraz w celu podnoszenia własnego dobrostanu,   

 

● włączeniem rzetelnej edukacji o psychodelikach do programu kształcenia na uczelniach wyższych, zwłaszcza medycznych, żeby ich absolwenci dysponowali możliwie największą wiedzą na temat potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z ich stosowaniem,    

 

● reklasyfikacją psychodelików zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, czyli przeniesieniem z grupy I-P do grupy IV-P w “Wykazie środków odurzających i substancji psychotropowych”, aby istotnie ułatwić ich wykorzystanie w badaniach podstawowych i klinicznych, a w przypadku wykazania ich skuteczności i bezpieczeństwa umożliwić polskim pacjentom korzystanie z ich potencjału w ramach systemu opieki zdrowotnej,    

 

● dekryminalizacją posiadania psychodelików na własny użytek, ponieważ stosowanie tych substancji nie jest równoznaczne z używaniem wywołującym szkody, natomiast nawet problemowe używanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych powinno być rozpatrywane w kategoriach zdrowia publicznego, a nie prawno-karnych. 

O NAS

Polska Sieć Polityki Narkotykowej została powołana w 2008 r. jako inicjatywa obywatelska przez grupę specjalistów pracujących z osobami używającymi narkotyków i osobami z uzależnieniem. W 2014 r. powstała Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej, która realizuje misję i wizję organizacji poprzez liczne projekty i inicjatywy, a od 2019 roku w jej ramach działa Polskie Towarzystwo Psychodeliczne, które ma na celu popularyzację oraz wspieranie badań naukowych nad substancjami psychodelicznymi (psychodelikami). Towarzystwo zrzesza specjalistów reprezentujących wiele dziedzin i zawodów, między innymi aktywistów, artystów, biologów, chemików, dziennikarzy, farmaceutów, lekarzy, prawników, psychologów, socjologów, a także osoby zainteresowane rozwojem nauki i debaty dotyczącej psychodelików w Polsce.

 

Polskie Towarzystwo Psychodeliczne (PTP) to inicjatywa, która powstała w ramach działalności Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, aby popularyzować i wspierać badania naukowe nad substancjami psychodelicznymi (psychodelikami). Planujemy stworzyć przestrzeń do merytorycznej debaty na temat ich potencjalnego zastosowania w nauce, medycynie, psychoterapii i kulturze, co może przyczynić się do rozwoju społeczeństwa. Towarzystwo zrzesza specjalistów reprezentujących wiele dziedzin i zawodów m.in.: aktywistów, antropologów społecznych, artystów, biologów, chemików, dziennikarzy, etnobotaników, farmaceutów, lekarzy, prawników, psychologów, socjologów oraz zielarzy, a także osoby zainteresowane rozwojem nauki i debaty dotyczącej psychodelików w Polsce. 

Socjolog, tłumacz, pisarz

Maciej Lorenc

Aktywista, influencer

Damian „Mestosław” Sobczyk

Prawniczka, ekspertka polityki narkotykowej

Agnieszka Sieniawska

Neuronaukowczyni

Justyna Hobot

Socjolog, tłumacz, pisarz

Maciej Lorenc

Ukończył socjologię na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, autor książki „Czy psychodeliki uratują świat?” (Krytyka Polityczna, 2019), prowadzi audycję “Psychodelicje” w newonce.radio, współpracownik Narkopolityki, tłumacz wielu książek poświęconych substancjom psychodelicznym, m.in. autorstwa Michaela Pollana, Davida Nutta, Alberta Hofmanna, Julie Holland, Stanislava Grofa, Jamesa Fadimana, Alana Wattsa i Ricka Strassmana.

Aktywista, influencer

Damian „Mestosław” Sobczyk

Absolwent Europeistyki oraz Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim. Twórca dwóch kanałów na YouTube: społeczno-lifestylowego “Mestosław” oraz edukacyjnego “Wiem co ćpiem”, które łącznie mają 286 000 subskrybentów. Zdobywca tytułu Twórcy Roku 2021 w kategorii Lifestyle na Gali Twórców Influencers Live Wrocław & Onet. Członek Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej oraz Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. Współzałożyciel oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Członek Rady Polskiej Izby Konopi. Współpracownik Wolnych Konopi. Ekspert społeczny Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji Marihuany.

Prawniczka, ekspertka polityki narkotykowej

Agnieszka Sieniawska

Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 r. przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Członkini i współzałożycielka Koalicji Medycznej Marihuany. Konsultantka programu European Drug Policy Initiative prowadzonego przez węgierską organizację Rights Reporter Foundation. Brała udział w pracach nad zmianą prawa narkotykowego, którego nowelizacja weszła w życie w grudniu 2011 r. Autorka raportów oraz publikacji na temat prawa narkotykowego i polskiej polityki narkotykowej.

Neuronaukowczyni

Justyna Hobot

Absolwentka studiów magisterskich z neurobiologii oraz z filozofii, ze specjalnością kognitywistyka i filozofia umysłu. Doktorantka Department of Clinical Medicine, Aarhus University i międzynarodowego programu z zakresu neuronauki poznawczej Instytutu Psychologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Laboratorium Badań Świadomości (C-LAB), nadzoruje działanie Laboratorium Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członkini Association for the Scientific Study of Consciousness.